Đặt phòng khách sạn Bungalows Tajaraste ở Playa del Ingles với giá rẻ tại TUI.com (2024)

 1. TUI.com
 2. đảo Canary
 3. Gran Canaria
 4. bãi biển tiếng anh
 5. Nhà gỗ Tajaraste

Đặt phòng khách sạn Bungalows Tajaraste ở Playa del Ingles với giá rẻ tại TUI.com (5)

Ưu đãi cho khách sạn này

Thật không may, không tìm thấy lời đề nghị phù hợp

Khám phá thêm khách sạn ở Tây Ban Nha ngay bây giờ

Đối với các ưu đãi tương tự

Đặt phòng khách sạn Bungalows Tajaraste ở Playa del Ingles với giá rẻ tại TUI.com (6)MÃ SAVE300

• Lên đến €300 p. Tiết kiệm khi đặt chỗ· Du lịch từ tháng 4 đến tháng 10· Có thể đặt trước mức giá linh hoạt

Mô tả khách sạn Bungalows Tajaraste

Đặt phòng khách sạn Bungalows Tajaraste ở Playa del Ingles với giá rẻ tại TUI.com (8)

Đây là những gì chỗ ở của bạn cung cấp

Đặt phòng khách sạn Bungalows Tajaraste ở Playa del Ingles với giá rẻ tại TUI.com (9)
 • Giờ nhận phòng từ 3h chiều
 • Thời gian trả phòng đến 12h trưa
 • Khai trương khách sạn: 2023
 • Lần cải tạo hoàn chỉnh gần đây nhất: 2023
 • Mối quan hệ khách hàng
 • Sân vườn, sân hiên phơi nắng
 • Bể bơi: Ngoài trời, có nước nóng: Tháng 11 - Tháng 4, ghế dài: miễn phí
 • Internet: WLAN/WiFi, khắp khách sạn (cơ sở), tại các khu vực công cộng: miễn phí
 • Dịch vụ giặt ủi: có tính phí, thanh toán bằng tiền mặt
 • Phương thức thanh toán: Thẻ TUI/VISA, MasterCard
 • vật nuôi không được phép
 • Số tòa nhà: 1, tầng: 1, bungalow: 34
 • Hạng quốc gia: 4 sao

Đặt phòng khách sạn Bungalows Tajaraste ở Playa del Ingles với giá rẻ tại TUI.com (10)

Ăn uống

Chỗ ở của bạn cung cấp các lựa chọn ăn uống sau:

 • không có thức ăn

Đặt phòng khách sạn Bungalows Tajaraste ở Playa del Ingles với giá rẻ tại TUI.com (11)

Dịch vụ TUI của bạn

Dịch vụ TUI kỹ thuật số và điện thoại 24/7 cùng với hướng dẫn viên du lịch

 • Đội ngũ hướng dẫn viên du lịch quốc tế của chúng tôi thường xuyên đến thăm bạn tại khách sạn này và sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc, thông tin và lời khuyên. Dịch vụ TUI này có thể thay đổi tùy theo mùa. Trong ứng dụng myTui, bạn sẽ tìm thấy thông tin mới nhất trước khi khởi hành.
 • Ngoài ra, nhóm dịch vụ khách hàng TUI nói tiếng Đức của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần bằng kỹ thuật số thông qua chức năng trò chuyện của ứng dụng myTui, qua điện thoại và qua SMS.

Nhà gỗ Tajaraste

C. Phần Lan 4
ES35100 Playa del Ingles
Gran Canaria Tây Ban Nha

+34 928775060

reservas@alsolturismo.es

Phòng khách sạn bungalow Tajaraste

Vị trí và môi trường xung quanh

Đánh giá khách sạn Bungalows Tajaraste

Hình ảnh khách sạn bungalow Tajaraste

Đặt phòng khách sạn Bungalows Tajaraste ở Playa del Ingles với giá rẻ tại TUI.com (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Domingo Moore

Last Updated:

Views: 6291

Rating: 4.2 / 5 (53 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Domingo Moore

Birthday: 1997-05-20

Address: 6485 Kohler Route, Antonioton, VT 77375-0299

Phone: +3213869077934

Job: Sales Analyst

Hobby: Kayaking, Roller skating, Cabaret, Rugby, Homebrewing, Creative writing, amateur radio

Introduction: My name is Domingo Moore, I am a attractive, gorgeous, funny, jolly, spotless, nice, fantastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.